تصویر موجود نمی باشد

    مطالعه عددی تأثیر استفاده از بتن هوادار اتو کلاو شده به عنوان عایق پل های حرارتی نمای ساختمان های مسکونی و تأثیر آن بر کاهش نرخ انتقال حرارت ساختمان


    تعداد بازدید :1095
     

    جهت دریافت اصل مقاله با واحد مهندسی دفتر شیراز شرکت تماس حاصل فرمایید.