درخواست کارشناسی قبل از نصب

از آنجاکه انتخاب صحیح دستگاه و تناسب ظرفیت آن با فضای مربوطه و همچنین عملکرد بهینه منوط به کارشناسی قبل از نصب توسط افراد مجرب می باشد؛ لذا خواهشمند است درخواست کارشناسی خودرا با تکمیل نمودن فرم زیر اعلام نمایید تا در اسرع وقت جهت انجام کارشناسی با شما هماهنگی بعمل آید.


تذکر : نوع دستگاه را انتخاب کنید

امروز جمعه 8 مهر 1401
نوع دستگاه :

استان :

انتخاب رنگ دلخواه